Plaskater

Urolithiasis, vorming van stenen of gruis in de urine-afvoerwegen; geeft vaak problemen bij de kater door het verstopt raken van de plasbuis (urehra) door blaasgruis, meestal door struviet kristallen, de urethra-obstructie, spoedeisende situatie bij de kater en soms bij de poes; symptomen veelvuldig persen op de urinebuis met geen of enkele druppels urine tot gevolg.

Zoek een Sterkliniek

Helaas kan de widget maar 1 maal per pagina gebruikt worden