Niesziekte

Niesziektecomplex, catflu E, door rhinotracheïtisvirus (een herpesvirus) en/of calicivirus of Chlamydia veroorzaakte ziekte bij katachtigen; geeft ontsteking van de voorste luchtwegen met uitvloeiing en vieze ogen met conjunctivitis en keratitis. Verspreiding via de ademhalingslucht.

Zoek een Sterkliniek

Helaas kan de widget maar 1 maal per pagina gebruikt worden