Metastasie, Metastatis

1. Overbrenging van ziektekiemen of gezwelcellen door bloed- of lymfestroom van een ziektehaard naar een andere plaats in het lichaam waar dan een nieuwe haard onstaat van dezelfde aard als de oorspronkelijke.
2. Zaailing, ziektehaard, i.e.z. gezwel, dat door metastase is ontstaan; uitzaaiing, dochtergezwel.

Zoek een Sterkliniek

Helaas kan de widget maar 1 maal per pagina gebruikt worden