Luxatie, Luxatio

Ontwrichting, uit het lid geraken (dislocatie), meestal gepaard gaande met inscheuring van gewrichtsbanden en -kapsel, syn. exarthrosis; komt voor bij de hond (schouder en heup); wordt veroorzaakt door geweld (val of stoot) doch kan ook zijn aangeboren, zoals heupdysplasie bij de hond, een aangeboren ontwrichting van het heupgewricht; luxatio coxae congenita, aangeboren ontwrichting van het heupgewricht, een dikwijls voorkomende complicatie van de aangeboren dysplasie van dit gewricht; luxatio bulbi, het te voorschijn komen van de gehele oogbol buiten de ooglidspeet; habituele luxatio, herhaaldelijke luxatie van hetzelfde gewricht na nauwelijks aanwijsbaar trauma.

Zoek een Sterkliniek

Helaas kan de widget maar 1 maal per pagina gebruikt worden