Bacterie

Eencellig micro-organisme zonder celkern, waarvan een aantal soorten ziekteverwekkend (pathogeen) zijn; bijvoorbeeld TBC, Ziekte van Weil en salmonellabacteriën (paratyfus); andere bacteriën leven als commensaal in de darm of op de huid; zie ook darmflora; bacteriekolonie, groot aantal bacteriën die schijfvormig groeien op een voedingsbodem; bacteriemie, bacteriën in het bloed waardoor een infectie zich over het hele lichaam verspreidt.

Zoek een Sterkliniek

Helaas kan de widget maar 1 maal per pagina gebruikt worden