Sterkliniek Dierenartsen en het CKRD

“Het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) is het basiskwaliteitsregister voor dierenartsen. Het betreft een database waarin vastgelegd is welke nascholing voor dierenartsen geaccrediteerd is en met hoeveel punten en het houdt voor de dierenarts bij hoeveel nascholing en dus hoeveel punten deze heeft behaald.”

Bron: website KNMvD 201607

De volgende eisen zijn aan de vrijwillige deelname verbonden:

  • de dierenarts is CIBG geregistreerd
  • de dierenarts verklaart zich bereid geaccrediteerde nascholingen te volgen (100 punten / 5 jaar)
  • de dierenarts is akkoord met de verklaring richtlijnen
  • de dierenarts verklaart zich aan de wet- en regelgeving te houden

Bovenstaande eisen gaan Sterkliniek Dierenartsen niet ver genoeg bovendien is er geen sprake van een externe controle en als die er al is dan is dat 1x per 5 jaar.
Het houden aan wet- en regelgeving en CIBG geregistreerd staan is een open deur en iedere weldenkende dierenarts voldoet daar aan.
De directie van Sterkliniek Dierenartsen BV is van mening dat het ISO 9001:2008 Sterkliniek Dierenartsen kwaliteitssysteem, dat jaarlijks extern getoetst wordt door Lloyd’s Register Quality Assurance, de eisen van het CKRD ruim overtreft.
Bovenstaande en de financiële gevolgen in aanmerking nemende heeft de directie van Sterkliniek Dierenartsen voorlopig geen intentie om met haar circa 200 aangesloten dierenartsen deel te nemen aan dit register.