Sterkliniek Dierenartsen en Extern Onderwijs

Al geruime tijd wordt een deel van het klinisch onderwijs voor bijna afgestudeerde dierenartsen georganiseerd middels het zogenaamde “Extern Onderwijs”. Hierbij loopt de coassistent gedurende 8 weken in een kliniek mee ergens in het land.

Sterkliniek Dierenartsen heeft kwaliteit en kennisuitwisseling hoog in het vaandel staan en is dan ook zeer geïnteresseerd in deze vorm van onderwijs. Het is gebleken dat er geen andere eisen dan “D1-competenties” zijn geformuleerd door de Universiteit Utrecht voor de opleiding als geheel en voor het Extern Onderwijs zijn geen eisen geformuleerd.

Extern Onderwijs bij Sterklinieken

Het streven naar kwaliteit en een protocollaire benadering heeft de Technische Commissie (TC) doen besluiten om een protocol samen te stellen voor het Extern Onderwijs (EO). Gebaseerd op een aantal jaren ervaring met coassistenten is onder leiding van de voorzitster van de TC dierenarts Martine Carrière een protocol voor het EO ontwikkeld. Hierbij is tevens gekeken naar ervaringen bij buitenlandse Universiteiten met deze vorm van onderwijs.

Het streven is om de coassistent voldoende praktische ervaring, inzicht en zelfvertrouwen mee te geven zodat een waarneming goed en zelfstandig kan worden uitgevoerd. Hier hechten wij een groot belang aan omdat dit meestal DE start is op de arbeidsmarkt en de eerste kans is om ervaring op te doen en een goede indruk te maken bij potentiële werkgevers. Daarom maakt de sollicitatieprocedure ook deel uit van het protocol.

Protocol als kwaliteitscriterium getoetst en geborgd

Het EO-protocol is een officieel kwaliteitscriterium bij Sterklinieken die deelnemen aan het EO. Dit betekent dat de uitvoering ervan extern getoetst en geborgd wordt, een hele zekerheid voor de coassistent, de Universiteit en de Sterkliniek zelf.

Niet alle Sterklinieken doen al mee

Het kan zijn dat de coassistent een Sterkliniek wenst te bezoeken die niet vermeld staat in de lijst van Studiezaken. In dit geval is het raadzaam te overleggen met de individuele Sterkliniek of er toch mogelijkheden zijn en bij Studiezaken na te vragen of de kliniek voldoet (het Sterkliniek “zijn” en het protocol zouden voldoende waarborg moeten zijn).

Voor meer informatie neem contact op met Martine Carrière: martine.carriere@sterkliniek.nl

Check EO-Protocol (hyperlink)

Lijst EO-Sterklinieken (hyperlink)

Lees hier ervaringen van Coassistenten van Sterklinieken.