Parvo

Foto puppiesParvo virus bij de hond

 

Jaarlijks ziet elke dierenartsenpraktijk een aantal pups met Parvo. Parvo is een virusziekte die jonge honden ernstig ziek maakt en vaak leidt tot de dood. De meeste pups met Parvo komen uit de ‘hondenhandel’. Dit zijn kennels en/of puppyboerderijen, waar vaak verschillende hondenrassen te koop zijn en grote aantallen puppies bij elkaar gehuisvest worden. Deze pups zijn vanaf veel verschillende locaties bij elkaar gebracht, vaak vanuit het buitenland. De vaccinatiestatus van deze hondjes is lang niet altijd bekend en daardoor lopen zij een groot risico onbeschermd te zijn tegen parvo. De infectiedruk voor Parvo is door het bij elkaar brengen van pups uit verschillende nesten juist extra hoog op de handelsadressen. Een pup loopt daar dan ook de infectie op en wordt vervolgens ziek op het nieuwe adres. Verminderde weerstand, door stress vanwege het (te vroeg) verlaten van het eigen nest en door de vele ziektekiemen waarmee de pup in aanraking is geweest bij de handelaar, verhogen de kans op het aanslaan van de infectie. Koop een pup bij degene die het nest gefokt heeft en niet bij een handelaar is dan ook een belangrijk advies.

Het virus is uitermate besmettelijk en veroorzaakt 6-10 dagen na besmetting zeer acute en hevige maag- en darmontstekingen. De symptomen zijn sloomheid, braken, (bloederige) diarree, geen eetlust en uitdroging.

De besmetting kan eenvoudig door de dierenarts vastgesteld worden met een test van de ontlasting. De hond moet dan direct in quarantaine (isolatie) worden gebracht, zodat hij/zij niet meer in contact komt met andere dieren. En er moeten strenge hygiënische maatregelen worden getroffen bij de verzorging. Er is een goed werkend medicijn tegen  deze virusziekte, maar dit  werkt het beste als het in een vroeg stadium gegeven wordt een vlotte diagnose is dus belangrijk. Daarnaast bestaat de behandeling uit  intensieve ondersteunende maatregelen voor het zieke dier als infusen en medicatie. Veel honden overleven de massale aanval van het virus op het lichaam niet. Hoe ouder en hoe sterker de pup is, hoe groter de kans om te overleven.

Daarnaast is het belangrijk de diagnose zo snel mogelijk te stellen, zodat de ondersteunende therapie de pup een overlevingskans kan bieden. Het virus is zeer sterk en kan 3- 6 maanden overleven in de omgeving. Het laat zich zeer slecht bestrijden en kan alleen gedood worden met een sterk geconcentreerde bleekwateroplossing of door besmette kleding op 90 graden te wassen. De praktische uitvoering hiervan is lastig in een huis met meubels, gordijnen en vloerbedekking. Daarom is het belangrijk om, als er in een kennel of huis een besmette pup heeft geleefd, gedurende 6 maanden-1 jaar geen jonge honden binnen te laten.

Het belangrijkste om Parvo te voorkomen, naast aankoop van een pup van een fokker en niet van een handelaar, is vaccinatie tegen het virus. Het advies is om een pup op een leeftijd van 6, 9 en 12 weken en 1 jaar in ieder geval te vaccineren. Eventueel nog extra in het eerste levensjaar wanneer er een hoger risico is. Vervolgens is het zeer verstandig om ook de volwassen hond voldoende vaak te blijven vaccineren. Voor informatie over het vaccinatieschema kunt u terecht bij uw Sterkliniek dierenarts.