Euthanasie

Foto hond bij zonsondergang

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het door een dierenarts bevorderen van een zachte en pijnloze dood van een dier middels een injectie. Beter bekend als ‘het in laten slapen’ van een huisdier. Onze huisdieren sterven lang niet allemaal een natuurlijke dood. In veel gevallen zijn de gevolgen van een ziekte dermate erg dat de levenskwaliteit van het dier ernstig wordt aangetast. Ook indien zekerheid bestaat over de wijze waarop een dier zal overlijden ten gevolge van een ziekte kan euthanasie een pijnlijke of moeizame dood voorkomen.

In het algemeen wordt euthanasie toegepast bij dieren die lijden onder een gebrekkige levenskwaliteit of bij dieren die zeer binnenkort een zware doodsstrijd te wachten staat. Een andere, wat meer zeldzame categorie, is die waarbij bijzondere omstandigheden gelden zoals onbeheersbare agressie. Bij deze dieren vindt euthanasie plaats om mens en dier te beschermen.

Hoe gaat Sterkliniek Dierenartsen om met euthanasie?

In het algemeen nemen de dierenartsen van Sterkliniek Dierenartsen deze beslissing niet gemakkelijk. De dierenarts die de euthanasie moet uit gaan voeren zal uitvoerig overleggen met de eigenaar en niet zelden nog een collega binnen de kliniek raadplegen om tot het juiste advies te komen.
Bij ondraaglijk lichamelijk (bijvoorbeeld pijn) of geestelijk (bijvoorbeeld incontinentie, ernstige dementie) lijden is de beslissing niet erg moeilijk, maar in andere gevallen wordt uitvoerig naar een levensparende oplossing gezocht zoals bijvoorbeeld herplaatsing of een kittenopvang.
In het algemeen zullen alleen geregistreerde en bekende patiënten in voorkomende gevallen voor euthanasie in aanmerking komen. Dieren uit andere praktijken die tijdens een dienst worden behandeld zullen in principe naar hun eigen dierenarts worden terugverwezen voor de euthanasie tenzij de situatie dat niet toe laat.

Euthanasie en kinderen

meisje en hondEuthanasie is natuurlijk een aangrijpende gebeurtenis voor kinderen. Grotere kinderen kunnen een intens verdriet hebben: ze hebben mogelijk hun hele leven opgetrokken met het dier en soms nemen deze een zeer belangrijke plaats in hun leven in.
Zeer jonge kinderen kennen niet zo zeer het verdriet, maar zijn zeer gevoelig voor associaties. Zo mag deze kinderen nooit verteld worden dat het dier gaat slapen en niet meer wakker wordt, want kan dat dan niet iedereen overkomen die gaat slapen? Ook elke associatie met doodmaken door een “witte jas”, spuitje geven, prikje geven, etcetera moet voorkomen worden om toekomstige medische handelingen voor het kind zelf niet tot een angstig gebeuren te maken.

Het verwerken van de gebeurtenis gaat vaak goed door het maken van een tekening of door de kinderen iets mee te laten geven dat hun huisdier verder zal vergezellen. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn oud genoeg om een en ander te begrijpen, maar zullen verschillend reageren. Het zelf begraven van kleinere dieren geeft de gebeurtenis letterlijk “een plaats” in de wereld van het kind.

Met moment van afscheid

foto kat met oogjes dichtNa overleg tussen cliënt en dierenarts zal op een gegeven moment de beslissing zijn genomen. Honden en katten worden gewoonlijk door middel van twee injecties ingeslapen. De eerste injectie brengt het dier in slaap als voor een operatie, tijdens deze slaap volgt de tweede en laatste injectie. Andere diersoorten worden meestal met één injectie ingeslapen. We denken dat het voor het dier prettiger is als de eigenaar in ieder geval bij de eerste injectie aanwezig is.
Per kliniek kunnen de mogelijkheden verschillen, indien mogelijk is het verstandig om de afspraak op tijd te maken zodat de dierenarts aan uw wensen tegemoet kan komen (tijdstip, huisvisite, vervoer na overlijden).

Het is verstandig om, voordat u de afspraak maakt, te overleggen met betrokkenen over wat er na de euthanasie moet gebeuren. Vaak is iedereen op het moment zelf overmand door verdriet en dan is rustig nadenken niet goed mogelijk.

Ook vergt het enige voorbereiding, al was het alleen maar vanwege het feit dat grotere dieren niet door één persoon getransporteerd kunnen worden. Ook eventuele wensen ten aanzien van crematie en/of urn kunnen beter rustig bedacht worden

Na de euthanasie

Indien de eigenaar het dier niet zelf wil of mag begraven dan blijft het dier achter op de kliniek. Een speciale koeriersdienst komt dan zo gauw mogelijk het overleden dier ophalen om het naar het crematorium te brengen of naar een verzamelplaats voor verdere afhandeling.
Na overlijden van een hond of een kat wordt een overlijdensverklaring afgegeven ten behoeve van de hondenbelasting en / of ziektekostenverzekering.
Na overlijden van een patiënt wordt het medisch dossier nog vijf jaar bewaard.

Wettelijke bepalingen en mogelijkheden

Iedere gemeente heeft haar eigen bepalingen omtrent het mogen begraven van een huisdier op eigen terrein. Begraven kan ook op een begraafplaats voor dieren, maar daar zijn er maar weinig van. Bovendien worden deze graven vaak op korte termijn weer “geruimd”.
Overleden huisdieren, door de wet “destructiemateriaal” genoemd, mogen officieel op geen enkele manier worden vervoerd anders dan door die bedrijven die daarvoor ontheffing hebben gekregen. Uiteindelijk moet een overleden dier volgens de wet vernietigd worden. Indien de eigenaar dit niet anders aangeeft is de dierenarts verplicht het overleden dier voor verdere afhandeling aan te bieden. Het overleden dier wordt dan gezamenlijk met andere dode dieren vernietigd.
Indien de eigenaar dit niet wenst en begraven niet aan de orde is dan kan ook worden gekozen voor crematie. Hierbij worden de dieren individueel of met enkele anderen gecremeerd. Desgewenst kan een urn, uitstrooiblik of andere aandenkens verkregen worden.

Bij uw Sterkliniek kunt u gratis de brochure “Zijn we niet te vroeg?” verkrijgen welke u advies kan geven en ondersteuning kan bieden wanneer u precies met die vraag zit.

Het rouwprocesfoto kat met zonsondergang

De dood van een huisdier heeft vaak een grote impact op uw leven en brengt veel verdriet met zich mee. Uw dier is nooit zomaar een dier, maar onderdeel van uw gezin.

Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Merkt u dat u moeite heeft om dit allemaal te verwerken? Wij hebben helpen u er een beetje bovenop met de volgende tips.

Durf te praten
Praat met anderen en houdt uw tranen niet tegen. Het uiten van uw gevoelens lucht ontzettend op. Door erover te praten, verwerkt u het hele proces. Laat aan anderen weten of u hulp nodig heeft en hoe u zich voelt. Uw vrienden en familie kunnen dit namelijk niet inschatten of zien dat u hier behoefte aan heeft. Ze willen u graag helpen en samen met u herinneringen ophalen.

Troost uw kind
Bij het overlijden van een familiedier kan dit voor zowel u als uw kind(eren) als een grote klap komen. Voor een kind is het soms moeilijk te bevatten wat de dood precies inhoudt. Kinderen van 3 tot 5 jaar zien de dood meestal als tijdelijk en omkeerbaar. Het is daarom belangrijk dat u eerlijk vertelt wat dit inhoudt, hoe moeilijk dit ook is. Wanneer u dit op een liefdevolle en respectvolle manier doet, dan troost u uw kind en dit verzacht het verwerkingsproces. 

Zoals hierboven aangegeven is het behulpzaam voor kinderen om het verlies letterlijk een plekje te geven, bijvoorbeeld door een tekening te maken en die in de tuin te begraven. 

Tijd heelt wonden
Het klinkt als een cliché, maar het werkt echt. Geef het de tijd. De beginfase is het moeilijkste, maar daarna zal het steeds iets makkelijker worden. Dat gevoel van pijn en verdriet zal steeds iets meer afnemen en u bepaalt zelf hoe snel dat gaat.

Zorg voor afleiding
Geef uw hoofd wat rust en zorg dat u afleiding krijgt. Ga een stuk wandelen, pak een oude hobby op of luister naar uw favoriete muziek. Dit kan erg ontspannend werken en zal uw humeur ook goed doen. Het belangrijkste is is dat u iets doet wat u écht leuk vindt.

Neem afscheid
Een afscheid kan een belangrijke stap zijn in de verwerking van het overlijden van uw huisdier. Kies een plekje in huis om foto’s te zetten, zet een stuk in uw tuin af als herinnering of hang een spreuk aan de muur die u helpt. Door het dier letterlijk een plekje te geven, geeft u het ook een plekje in uw hart. Voor sommige mensen helpt het niet en worden ze steeds herinnert aan dit vervelende moment, maar voor anderen werkt het positief om het overlijden af te sluiten.

Accepteren sluit af
Rouwen kent meestal geen eindpunt, maar u kunt het wel accepteren. Uw dier is er helaas niet meer, maar de mooie herinneringen die jullie samen hadden blijven altijd bestaan.

Ondanks het nare onderwerp is bovenstaande informatie van groot belang. Euthanasie maakt tegenwoordig deel uit van het hebben van huisdieren, bijna iedere eigenaar wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Wij hopen u hiermee te helpen bij de eventuele voorbereiding op een ongetwijfeld moeilijke periode.

foto liggende hond