Keizersnede bij de poes

Seizoensgebonden vinden in de dierenkliniek regelmatig keizersneden plaats. Dit is een operatie waarbij de baarmoeder wordt geopend en de jongen op een niet natuurlijke manier ter wereld komen. Er zijn verschillende redenen waarom het tot deze ingreep moet komen, ondanks het feit dat het een prachtig moment is geldt ook hier dat voorkomen is beter dan genezen.

Voortplanting van de poes

kitten pasgeborenPoezen zijn al jong vruchtbaar en dat is de reden dat er al vanaf circa 6 maanden routinematig gesteriliseerd wordt. Er bestaat een zogenaamde “poezenpil” maar gezien de bijwerkingen raakt deze uit de gratie. Onregelmatig gebruik waarbij de poes dan toch gedekt wordt kan de eigenaar een onaangename verrassing bezorgen.
Als de natuur haar gang kan gaan zal de poes na een vruchtbare dekking na ruim twee maanden het nestje werpen waarbij het aantal jongen nogal kan verschillen. Het is niet wenselijk om een poes al voor de leeftijd van 1 jaar te laten dekken.

Wat zijn redenen voor een keizersnede?

Er zijn diverse redenen voor deze keuze, twee belangrijke groepen redenen zijn:
1. Die redenen waarbij het geboortekanaal te klein is voor de vrucht(en). Hierbij valt te denken aan een relatief grote vrucht bij een eenlingdracht, vernauwing van het geboortekanaal door vetzucht van het moederdier, rasgebonden oorzaak zoals bij de Perzische kat met een relatief te grote kop of een te jong moederdier met een onvoldoende ontwikkeld bekken.
2. Verstoring van het geboorteproces door bijvoorbeeld medicatie of weeënzwakte.

Hoe komt de beslissing tot stand?

De dierenarts zal het leven van de moederdier altijd voorop stellen. Als ondanks nog een eventuele medicatie de geboorte niet op gang komt of de dierenarts niet in staat om het jong handmatig te verlossen staat de diagnose “niet vorderende geboorte” definitief vast en wordt besloten tot de chirurgische ingreep.

De keizersnede

kitten tijdens sectioOnder lokale verdoving en misschien met een lichte sedatie wordt de poes geopereerd. De dierenarts maakt een kleine snede in de buik en de baarmoeder en verlost vervolgens de jongen. Het laten geboren worden van de jongen is altijd een heel speciaal moment. Assistentie zorgt voor de eerste opvang van de jongen zodat deze niet afkoelen en vrij kunnen ademen. De dierenarts werkt vlot door om moeder en jongen zo spoedig mogelijk te herenigen. Ervaren moederdieren accepteren de jongen direct, als het het eerste nestje is kan het moederdier wat onwennig zijn en is hulp en aandacht geboden om de kittens aan de tepels te leggen. Het zogen verschaft de kittens de voeding met de belangrijke antistoffen en zorgt voor het vrijkomen van bepaalde hormonen die bijdragen aan een vlotte genezing van de baarmoeder en aan de melkgift.

Het tegelijkertijd steriliseren van de poes is niet aan te raden vanwege het verlies van veel belangrijke stoffen ineens en de forse weerslag op het lichaam van de poes die het toch al zwaar heeft met het grootbrengen van de kittens.

Kan je een keizersnede voorkomen?

Als de aanleiding tot keizersnede het gevolg is van het ras zou je theoretisch een ander ras moeten kiezen. Verder is het van groot belang om vetzucht bij het moederdier te voorkomen. Voor het overige zijn het vaak de grillen van moeder natuur en kan het zo maar voorkomen. Meest voorkomende oorzaak is onachtzaamheid van de eigenaar waarbij een te jong dier wordt gedekt.

Hoe is de prognose?

Zoals bij iedere chirurgische ingreep kunnen complicaties optreden, zeker als het moederdier al enige tijd heeft “geleden” voordat de keizersnede plaats kon vinden. In het algemeen is de prognose bij tijdig en deskundig ingrijpen goed. De jongen zijn zeer kwetsbaar voor onderkoeling en/of onvoldoende voeding, dit is iets wat de eigenaar goed in de gaten moet houden. Hierom moeten de jongen dagelijks gewogen worden en dient de omgevingstemperatuur voortdurend gevolgd te worden.

Met een beetje geluk is het een prachtig moment wat door iedereen intens beleefd wordt en in veruit de meeste gevallen een goede afloop kent.