Antibioticumgebruik

Antibioticumgebruik is aan het veranderen!

Regelmatig hoort u in het nieuws dat ziekenhuizen te kampen hebben met de zogenaamde “resistente bacteriën”. Tot nu toe lag de wetenschap altijd voor en was er een antibioticum dat deze bacteriën kon doden. De term resistent wil zeggen dat de bacterie een antibioticum kan weerstaan. Bij multiresistente bacteriën kunnen ze meerdere antibiotica weerstaan en bij volledig resistent is de bacterie ongevoelig voor welk antibioticum dan ook. Hiermee worden we teruggeworpen naar de middeleeuwen waarbij bacteriële infecties dood en verderf zaaiden onder mensen en dieren. Pas sinds de Tweede Wereldoorlog kennen we antibiotica.

Het moge duidelijk zijn dat we met een wereldwijd probleem te maken hebben en dat is ook de reden dat politiek en wetenschap samen optrekken om dit probleem aan te pakken.

Waarom wordt een bacterie resistent?

Hier spelen veel factoren een rol waarbij onjuiste dosering en overmatig gebruik hele belangrijke factoren zijn. Vaak wordt gedacht dat dit vooral in de veehouderij speelt maar resistentie ontstaat ook bij mensen en gezelschapsdieren. Wel is het zo dat veel antibioticum wordt gebruikt in de veehouderij (het gaat tenslotte om miljarden kilo’s) en om de infectiedruk te bestrijden. Of dat de juiste manier is laten we hier in het midden.

Wat merkt u ervan als gezelschapsdiereneigenaar?

Laten we hopen dat uw huisdier niet getroffen wordt door een onbehandelbare bacterie want dat loopt regelmatig niet goed af natuurlijk.

U kunt merken dat u ten gevolge van veranderende wetgeving te maken krijgt met een andere medicatie voor uw huisdier dan dat u tot nu toe gewend bent. Antibiotica worden nog minder snel ingezet dan voorheen. Verder wordt het gebruik van sommige antibiotica bij gezelschapsdierendieren verboden. Ook het mogen gebruiken van antibiotica is aan veel strengere regels onderworpen. Eerlijkheid gebied te zeggen dat een aantal van die strenge regels altijd al bestonden maar die werden nogal eens overtreden. Wetgeving en controle zijn stevig verscherpt en de regels worden steeds strakker gehanteerd.

Het even afhalen van een antibioticumhoudend middel zonder tussenkomst van een dierenarts is bij de wet verboden. 

Wat merkt uw huisdier ervan?

In principe niet veel, of uw dier nu een tablet met antibioticum a of b moet innemen maakt geen verschil. Wel kan het nu af en toe noodzakelijk zijn om een zogeheten “bacteriologisch onderzoek” (BO) te doen. Dit houdt in dat vocht of weefsel wordt afgenomen voor een “kweek”. Bij deze kweek kijkt een laboratorium welke bacterie zich in het monster bevindt en voor welke antibiotica deze gevoelig is (gevoeligheidsbepaling). Uw dierenarts bekijkt vervolgens of de bacterie verantwoordelijk gehouden kan worden als oorzaak van de problemen en kiest het juiste antibioticum.

Zijn de nieuwe behandelingen kostenverhogend?

Door het kritische gebruik wordt er minder antibioticum gebruikt en wordt er sneller voor een “eenvoudiger” antibioticum gekozen wat kosten bespaart.

Het BO werkt kostenverhogend maar kan door de uitslag wel weer kosten besparen.

De verwachting is dat de kosten gemiddeld niet veel veranderen.

De toekomst

Laten we hopen dat alle maatregelen nog op tijd zijn en dat we voldoende antibacteriële middelen overhouden om mensen- en dierenlevens te kunnen blijven redden. Sterkliniek dierenartsen hebben een verantwoord antibioticumgebruik hoog in het vaandel staan en mocht u twijfelen over een juiste medicatie van uw huisdier schroom dan niet om met uw dierenarts te overleggen.