One Health

One health oftewel “één gezondheid”.

De term “One Health” wordt veelal gebruikt om aan te geven dat de gezondheid van mens en dier nauw verweven is en dat veel medisch professionals samenwerken op dit gebied. Ook op het gebied van de gezelschapsdieren is de gezondheid van mens en dier nauw verweven. Mede gezien het feit dat huisdieren letterlijk en figuurlijk steeds dichter bij de mens leven komen interacties op het gebied van gezondheid steeds vaker voor.

Zijn huisdieren een risico voor de gezondheid?

Nee, eigenlijk niet. Het kan wel zijn dat mensen of kinderen een geringe weerstand hebben door leeftijd, door het gebruik van medicatie of door het ziek zijn. In die gevallen is er sprake van een verhoogd risico. Normaal gesproken zijn de dieren gezond en met preventieve zorg blijven ze dat ook. Toch zijn er een aantal belangrijke zaken om te weten en om rekening mee te houden.

Allergie

Net zoals de mens allergisch kan zijn voor een hond of een kat kan uw huisdier allergisch zijn voor de mens! Bij katten zijn allergieën moelijker definitief vast te stellen maar bij de hond is het vrijwel dagelijks werk in een Sterkliniek. Het veel likken aan de voetjes is één van de meest voorkomende en meest makkelijk te herkennen symptoom. Uw dierenarts kan door middel van testen de allergie nader bepalen. Dit is één van de voorbeelden dat het huisdier ziek kan worden van de mens.

Beestjes en jeuk

Vlo Sterkliniek DierenartsenVeel gezelschapsdieren zoals cavia, hond, kat en konijn kunnen beestjes bij zich hebben die niet zo kieskeurig zijn. Ze lopen net zo makkelijk over naar de eigenaar of de kinderen, dat is een belangrijke reden om de dieren preventief te behandelen tegen beestjes. Ook dierenartsen krijgen regelmatig ongenode gasten van hun patiënten. Dierenartsen zijn dus wel bekend met de symptomen die bij de mens kunnen voorkomen. Heeft u onbegrepen jeuk op de ledematen en heeft u huisdieren dan is een overleg met de dierenarts misschien wel nuttig.

Schimmel

Gelukkig zien we dat niet zo vaak maar dieren kunnen zonder uitwendige symptomen een schimmel bij zich dragen. Als de dieren vaak worden geknuffeld dan is overdracht mogelijk, speciaal bij kinderen. Schimmelinfecties bij de mens geven meestal een rode ronde plek op de huid. Wijs uw huisarts eventueel op de aanwezigheid van huisdieren.

Bacteriën

Zelden worden mensen ziek van bacteriën van de hond. Ziekte van Weil (leptospirose) is hier een voorbeeld van maar de meeste honden worden gevaccineerd. Wat tegenwoordig veel meer voorkomt is dat mensen ziek worden van vers bereide voeding voor de hond of kat. Net zoals dat bij een slechte barbecue bereiding mensen ziek worden (“voedselvergiftiging”) door onvoldoende verhit vlees komt dat ook voor in de keuken. Door ondeskundige bereiding van rauw kippenvlees of organen, rauwe eendeneieren en slachtmateriaal liggen slechte bacteriën op de loer. Hier is dus optimale keukenhygiëne vereist.

Uw dierenarts zal bij zijn adviezen altijd oog hebben voor de gezinssituatie, wel is het van belang dat u uw dierenarts dan in vertrouwen neemt en eventuele belangrijke informatie aanreikt. Mens en (huis)dier kunnen prima nauw samenleven maar preventie blijft een belangrijke factor, uw dierenarts zal op beider gezondheid letten!

-Bob Carrière, dierenarts Sterkliniek Dierenartsen Ermelo